axşam

axşam
is. Günəşin batmasından gecənin başlanmasına qədər olan vaxt, günbatan vaxt. Axşam növbəsi. Axşam məktəbi. Axşam İstanbula çatdıq. – Axşam vaxtları kəndin kənarında durub yaşıl çəmənlərə tamaşa eləyəndə görərsən ki, naxır üz qoyub kəndə gəlməyə. C. M.. Fələkzədə Məşədi Əsgər bu gün də uşaqlara baxmağa davam edə bilməyib, axşam vaxtı evdən çıxdı. S. M. Q.. Axşam düşmək (qovuşmaq, enmək) – hava qaralmaq, gün batmaq. Uşaqların dördü də axşam qovuşanda, cücələr ana toyuğa qısılan kimi, qıçından, tumanın ətəyindən tutaraq ona <analarına> qısılmışdı. M. İ.. Sakit Azərbaycan kəndi üzərinə bir yaz axşamı enirdi. Ə. M.. Axşam düşdü, evdə ağ çıraq yandı. S. R.. Axşam eləmək – axşama qədər keçinmək, axşama qədər qalmaq, axşamlamaq, günü keçirmək. Axşam yeməyi – axşam yeyilən xörək; şam. Axşam yeməyini yedikdən sonra, axşamlar hər məhəllənin qonşuları qum üstünə yığılıb, məşğuliyyət üçün növbənöv oyun oynardılar. H. S.. Axşamın dar çağı – axşamüstü, günbatan zaman, qaş qaralan zaman. Axşamın(ız) xeyir! – axşamçağı bir-biri ilə görüşdükdə söylənilən təbrik sözü. Axşamsabah (səhər) – bütün gün, aramsız, daim, həmişə. Axşam-səhər – həmişə, daim. Günü axşam eləmək – yubanmaq, günü boş keçirmək (başa vurmaq).

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • axşam — akşam, I, 107 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • səhər-axşam — z. Həm səhər, həm axşam; hər vaxt, hər zaman, bütün günü. Dənizkənarı park səhər axşam adamlarla dolu olur. Qız anasına səhər axşam baş çəkir. – Göyərçin hər səhər axşam Araz sahilinə uçub, bir müddət o tayı seyr edir. M. Rz.. Dəniz dalğalanar… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • işa’ — ə. axşam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • məsa’ — ə. axşam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şam — 1. is. <ər.> İçinə fitil qoyulmuş piyli maddələrdən hazırlanan silindrik işıq ləvazimi. Yanır qəribanə kənd axşamları; Titrək işıqlarla məscid şamları. S. V.. Çapıq Abbas cibindən uzun bir şam çıxarıb ortaya qoydu. S. Rəh.. // Lampa və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • düşmək — f. 1. Öz ağırlığının təsiri ilə yerə enmək, yuxarıdan aşağıya enmək, tökülmək. Göydən üç alma düşdü. . . (nağılların sonu). Paraşütlə düşmə. Qayadan dərəyə iri daşlar düşürdü. – Bu zaman bir bomba düşür uzağa; Dalğa vurub onu sərir torpağa. M. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şəvinix’ — (Cəbrayıl, Zəngilan) axşam qaranlığı, axşamçağı ◊ Şəvinix’ düşəndə (Zəngilan) – axşam qaranlığı düşəndə. – Şəvinix’ düşəndə kəndə çatdıx. Şəvinix’ çalan vaxtı (Zəngilan) – axşam qaranlığı düşəndə, axşamçağı. – Şəvinix’ çalan vaxtı bizə iki adam… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • şam — f. 1) axşam; 2) axşam yeməyi; 3) gecə. Şami firqət ayrılıq gecəsi; şami qəriban 1) İmam Hüseynin öldürüldüyü gün (məhərrəm ayının onuncu günü); 2) ölən adamın birinci gecəsi; həmin gecə ölən üçün verilən xeyrat; 3) m. böyük matəm; kədər, qüssə;… …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • gün — 1. is. bax günəş 1 və 2 ci mənalarda. Gün işığı. Gün çıxar, aləm görər. (Ata. sözü). Gəldi günortaçağı, gün qızarıb yanırdı. S. V.. Gün iki cida boyu qalxmışdı. M. C.. Gün əyilmək – axşama yaxın günəş üfüqdən çəkilmək. Gün lap əyilir, şər qarışır …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qabaq — 1. is. 1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu. Qabaq tağı şamama verməz. (Ata. sözü). 2. məc. dan. Dadsız, tamsız qovun, qarpız və s.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”